Forskningsartikel från Ifous FoU-program Undervisning i förskolan prisas

Artikeln ”Inclusive ideals and special educational tools in and out of tact: didactical voices on teaching in language and communication in Swedish early childhood education” publicerades år 2022 av Ann-Christine Vallberg Roth och Linda Palla, Malmö universitet, och baseras på forskning i Ifous FoU-program Undervisning i förskolan. Den har nu fått pris av organisationen Children’s Identity & Citizenship, CiCea, för bästa publikation 2022 i kategorin Best Praxis Paper.

Läs mer om priset här.