Forskarintervju: Malin Virtanen

Filmad och fotograferad dokumentation har en framträdande plats i förskolan. Men förskollärare reflekterar sällan över hur barnen uppfattar att ständigt bli dokumenterade, visar Malin Virtaten i sin licentiatuppsats som hon skrivit inom ramen för Ifous FoU-program Små barns lärande.

 

 

Läs intervjun med Malin här.