Forskarintervju: Lärorikt entreprenörskap men begreppet skaver

Entreprenöriellt lärande gör undervisningen både roligare och bättre. Om det är både elever och lärare överens. Men begreppet skaver och arbetssättet krockar med krav på resultat och kunskapskrav, visar Monika Diehls avhandling, ””Måste det här vara som en väckelserörelse?” En studie om (det som kallas) entreprenöriellt lärande i grundskolan, utifrån Basil Bernsteins begreppsapparat”. Monika disputerade 28 april 2017 och är den andra forskaren som gör det inom ramen för Ifous FoU-program Entreprenöriellt lärande.

Intervjun med Monika.

Ett sammandrag från disputationen.

Ifous FoU-program Entreprenöriellt lärande.