Följ Inkluderande lärmiljöers utvecklingsseminarium på Twitter!

I dag och i morgon pågår ett utvecklingsseminarium för deltagarna i Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer. Följ gärna dagen på Twitter under #IfousIL.