Femte licentianden inom Små barns lärande

Vi gratulerar Rebecka Lindberg, den femte licentianden inom ramen för Ifous FoU-program Små barns lärande, som den 6 november fick sin avhandling ”Att synliggöra det förväntade – förskolans dokumentation i en performativ kultur” godkänd vid Linnéuniversitetet! Opponent var biträdande professor Håkan Löfgren från Linköpings universitet.

Läs hela avhandlingen här!