Film: Språkutvecklande arbetssätt inom sfi

Onsdagen 20 september hölls webbinariet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi, där processledaren Katarina Arkehag gick igenom förutsättningarna för det planerade FoU-programmet med samma namn. Om du missade seminariet men är intresserad av vad som sades, så filmades det och finns tillgängligt i sin helhet. Du hittar det här.

Läs mer om det kommande FoU-programmet här.