Exklusivt för Ifous medlemmar: Testa med Swedish Edtest

Du som Ifousmedlem kan nu registrera dig för att få tillgång till den nationella testarenan för digitala lärresurser. Du kan även läsa mer om vilka mötesplatser och andra informationsträffar som planeras.

Läs mer om Swedish Edtest och hur du anmäler intresse.