Edtest Talks: Digitala (och analoga) läromedel, hur vet vi att de fungerar?

På Edtest Talks den 10 oktober 15:00-16:00 medverkar Martin Tallvid, lektor och senior rådgivare vid Göteborgs universitet, och en av författarna till boken Digitala läromedel i en digitaliserad skola, som handlar om konsten att veta när och hur man ska använda vilket läromedel.

Under samtalet kommer vi också resonera kring hur vi kan veta om de digitala läromedel som används i undervisningen fungerar och utifrån det titta närmare på den testmetod, framtagen utifrån vetenskaplig grund och teorier om lärande, som används inom ramen för Swedish Edtest.

Tillfället är digitalt, äger rum 10 oktober kl 15:00-16:00 och är öppet för alla intresserade.

Anmälan sker här.