”Distansutbildning som form är något som efterfrågas”

Martin Lundell, Skolchef gymnasium och vuxenutbildning, Tyresö kommun, berättar om förväntningarna han har på deltagandet i Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Vuxenutbildning på distans.