Den första utvecklingsartikeln från FoU-programmet Inkluderande Lärmiljöer

Mathias Engvall, lärare på Strandskolan i Tyresö, har skrivit den första utvecklingsartikeln i en serie med artiklar från deltagare i FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer. Läs en intervju med Mathias samt hans artikel ”Förbättring genom inkludering: Att minska avståndet mellan oss” här.