Den första Ifousdagen har gått av stapeln

21 maj arrangerades Ifousdagen på Medelhavsmuseet i Stockholm. Under dagen fokuserades det på vikten av en vetenskaplig grund i skola och förskola. Bland talarna under dagen fanns Per Thullberg, Cristina Robertson och Ann-Marie Begler. Ett samtal om Ifous Fou-program leddes av Henrik Hamilton, processledare, med deltagare från bland annat Borlänge, Tyresö, Kinda och Huddinge. Medlemmar från hela Sverige deltog, diskuterade och minglade.