INBJUDAN: Undervisning på fjärr och distans – hur organisera och genomföra den?

Den 29-30 mars 2022 presenterar deltagarna i FoU-programmet, DigiLi – Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr-och distansundervisning sina erfarenheter och kunskaper om att undervisa och organisera för fjärr- och distansundervisning. Forskarna som arbetat i samverkan med deltagarna kommer även att presentera resultaten från forskningsinsatserna.

Under seminariet får du också möta våra inbjudna gästtalare Pontus Wallin, Skolforskningsinstitutet, och Frida Monsén, Learning Digital Lead ICA-gruppen, föreläsare och författare. Du kommer också att få möjlighet att nätverka och mingla i det digitala rummet.

Läs mer om seminariet och boka din plats.