Berätta om ditt utvecklingsarbete

Är du också intresserad av att skriva om det utvecklingsarbete som bedrivs på din arbetsplats? Är du nyfiken på vad det skulle innebära? Känner du att du gärna vill sprida ditt arbete vidare till Ifous alla medlemmar?