Almedalen: Entreprenöriellt lärande – drivkraft och motivation för framgång i skolan

2012 tog forskningsinstitutet Ifous initiativ till forsknings- och utvecklingsprogrammet Entreprenöriellt lärande. I programmet medverkar 27 grund- och gymnasieskolor samt Umeå universitet. Entreprenöriellt lärande är ett pedagogiskt förhållningssätt som handlar om att utveckla elevers motivation, självständighet, kreativitet, samarbetsförmåga och mod.

Publicerat: 2013-06-25