”All forskning kräver ett visst mått av arbete, och det arbetet måste vi göra tillsammans”

Den 17-18 oktober hölls det första utvecklingsseminariet för deltagarna i FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen. Fem skolhuvudmän, en forskargrupp på Stockholms universitet och Ifous ska under tre år fördjupa sig inom området med förhoppningen att kunna bidra med ny kunskap.

Läs ett referat från dagen.