Ifous presenterar sitt arbete för den svenska referensgruppen för European Agency

I dag fredag deltar Karin Hermansson, FoU-ansvarig, och Henrik Hamilton, process- och projektledare, i Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM:s), referensgrupp för arbetet i European Agency for Special Needs and Inclusive Education.  European Agency är ett nätverk av 31 europeiska länder som arbetar för att stärka samarbete inom specialpedagogik i Europa och utforska hur utbildning kan bli mer tillgänglig för elever med funktionsnedsättningar i en inkluderande skolmiljö.

Vid dagens digitala möte kommer Ifous att dela med sig av resultat och erfarenheter från forsknings- och utvecklingsprogrammen Inkluderande lärmiljöer och Nyanlända elevers lärande.

 

Läs mer om SPSMs arbete i European Agency.

Här kan du prenumerera på European Agencys nyhetsbrev på svenska.