Lena Adamson avtackades

Marie-Hélène Ahnborg (t v) och Lena Adamson

Tisdagen 23 januari avtackades Lena Adamson för sin tid som chef på Skolforskningsinstitutet.  Från Ifous var bland annat Marie-Hélène Ahnborg, vd, på plats och framförde ett stort tack för alla intressanta diskussioner och varma lyckönskningar till Lena!