Listan är indelad i följande kategorier: Rapporter publicerade i Ifous rapportserie; Vetenskapliga publikationer av olika slag (artiklar i vetenskapliga tidskrifter, konferensbidrag, avhandlingar och uppsatser, rapporter samt bokkapitel); Utvecklingsartiklar samt Utvärderingsrapporter.

Publikationer genererade inom ramen för Ifous FoU-program (pdf)

Listan uppdaterades 3 november 2021.