Nu söker vi en erfaren projektledare som kan ta ett självständigt ansvar för att driva FoU-program. Som projektledare ansvarar du för att genomföra förstudie, utarbeta tids- och aktivitetsplan, bemanna och upprätta budget. Du har ett löpande ansvar för kvaliteten och för att budgeten hålls. Du ansvarar också för att resultaten publiceras och utvärderas. I arbetet samverkar du med relevanta forskare, med företrädarna för skolhuvudmännen som ingår i programmets styrgrupp och med Ifous forsknings- och utvecklingsansvarige. Som projektledare är det också du som leder deltagarna – i första hand förskollärare, lärare och skolledare – i den lärande processen genom hela programmet. Då FoU-programmen till största delen finansieras av de medverkande skolhuvudmännen ingår också i dina uppgifter att väcka intresse hos huvudmän att gå in i ett så långsiktigt engagemang som medverkan i ett flerårig FoU-program innebär.

 

I tjänsten ingår även att ha ett övergripande ansvar för en ny verksamhetsform Ifous mötesplatser som är samlingsnamnet för olika typer av seminarier, workshops och konferenser som genomförs för Ifous medlemmar.

 

Om dig

De formella kraven för tjänsten innebär att du ska

  • ha högskoleexamen gärna från lärarutbildning,
  • ha erfarenhet av projekt- och processledning,
  • ha dokumenterad förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift.

 

Meriterande är kunskap om och erfarenhet från forsknings- och utvecklingsarbete och vana vid att arrangera konferenser och seminarier. Då Ifous strävar efter en jämn könsbalans ser vi gärna män som sökande.

 

Ytterligare information

Om du har frågor kan du vända dig till

  • Marie-Hélène Ahnborg, vd, 072-333 25 45
  • Karin Hermansson, FoU-ansvarig, 076-033 48 10

 

Skicka ett personligt brev och CV till rekrytering@ifous.se senast den 12 augusti 2016.

Tjänsten är lokaliserad i Stockholm.