Om Ifous
Ifous är ett fristående forskningsinstitut som erbjuder stöd till praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete där lärare och skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet. Verksamheten finansieras huvudsakligen via medlemsavgifter. I första hand är det skolhuvudmän som är medlemmar men även andra organisationer som är intresserade av skolutveckling på vetenskaplig grund kan vara med. Ifous erbjuder ett brett utbud av tjänster, t.ex.

  • fleråriga FoU-program och riktade utvecklingsinsatser i samarbete med olika lärosäten,
  • interaktiva mötesplatser för lärare och skolledare som ger möjlighet till kollegialt lärande som utvecklar den beprövade erfarenheten,
  • bevakning av det utbildningsvetenskapliga forskningsläget
  • olika kanaler för spridning av resultaten från det egna utvecklingsarbetet.

Om tjänsten
Nu söker vi en erfaren projektledare som kan ta ett självständigt ansvar för att driva FoU-program. Som projektledare ansvarar du för att genomföra förstudie, utarbeta tids- och aktivitetsplan, bemanna med rätt kompetens och upprätta budget. Du har ett löpande ansvar för kvaliteten genom hela projektet och för att budgeten hålls. Du ansvarar också för att resultaten publiceras och utvärderas. I arbetet samverkar du med relevanta forskare, med företrädarna för skolhuvudmännen som ingår i programmets styrgrupp och med Ifous forsknings- och utvecklingsansvarige. Som projektledare är det också du som leder deltagarna – i första hand förskollärare, lärare och skolledare – i den lärande processen genom hela programmet.

I tjänsten ingår även att ha ett övergripande ansvar för en ny analysfunktion i form av en fördjupad omvärldsbevakning riktad till beslutsfattare inom skolsektorn – Ifous analys.

Om dig
De formella kraven för tjänsten innebär att du ska

  • vara forskarmeriterad på minst doktorsnivå, helst inom pedagogik, didaktik, utbildningsvetenskap eller motsvarande,
  • ha ett betydande kontaktnät inom akademin,
  • vara en driven skribent på både svenska och engelska,
  • ha erfarenhet från skolsektorn, gärna som lärare.

Meriterande är kunskap om och erfarenhet från Ifous forsknings- och utvecklingsarbete. Då Ifous strävar efter en jämna könsbalans ser vi gärna män som sökande.

 

Ytterligare information
Om du har frågor kan du vända dig till

Skicka ett personligt brev och CV till rekrytering@ifous.se senast den 1 april 2016.