FoU-programmet Entreprenöriellt Lärande startade 2012. Tolv skolhuvudmän medverkade med 25 grund- och gymnasieskolor. Forskningsinsatsen leddes av Umeå universitet. Syftet var att ge skolor stöd i utvecklingsarbetet inom entreprenöriellt lärande samt att följa dess effekt genom forskning.

Resultat och erfarenheter

Rapporter

2016:2 EL slutrapport

2016:2 Jag kan! Jag vill! Jag vågar! Entreprenöriellt lärande – Slutrapport 

I FoU-programmets slutrapport beskrivs genomförande, resultat och lärdomar från såväl forskargrupp som medverkande skolor och huvudmän. Där ges också en historisk bakgrund till begreppen entreprenörskap i skolsammanhang och entreprenöriellt lärande. I rapporten länkas till filmer från programmets slutseminarium, där medverkande skolor presenterade sina arbeten och erfarenheter.

Alla filmer från seminariet finns också samlade på denna sida.

En delrapport från forskningsdelen i programmet Att tänka fritt är stort, men att tänka utanför boxen är större: Ifous-programmet Entreprenöriellt lärande – Resultat från år1 publicerades 2013.

Doktorsavhandlingar

Eva-Lena Lindster-NorbergHur ska du bli när du blir stor? En studie i svensk gymnasieskola när entreprenörskap i skolan är i fokus, doktorsavhandling Umeå universitet.

Ladda ned hela avhandlingen här.

Disputationen ägde rum på Umeå universitet den 8 december 2016. Läs en artikel om disputationen och avhandlingen här.

”Läroplanen otydlig kring entreprenöriellt lärande” – en intervju med Eva-Lena om slutsatserna i avhandlingen.

Ytterligare en intervju med Eva-Lena finns på Umeå universitets webb.

Monika Diehl, Måste det här vara som en väckelserörelse?: en studie om (det som kallas) entreprenöriellt lärande i grundskolan, utifrån Basil Bernsteins begreppsapparat, doktorsavhandling Umeå universitet.

Ladda ned hela avhandlingen här.

Disputationen ägde rum den 28 april 2017 på Umeå universitet. Läs en artikel om disputationen och avhandlingen här.

”Lärorikt entreprenörskap men begreppet skaver” – en intervju med Monika om slutsatserna i avhandlingen.

Vetenskapliga publikationer

 1. Leffler, E., Lindster Norberg, E-L., Diehl M. & Näsström, G. (2013). Att tänka fritt är stort, men att tänka utanför boxen är större: Ifous-programmet Entreprenöriellt lärande, Resultat från år1. Forskningsrapport. Umeå: Umeå universitet.
 2. Leffler, E. & Näsström G. (2014). Entrepreneurial Learning and School Improvement: a Swedish Case.  International Journal of Humanities Social Sciences and Education 1(11), 243-254. Läs mer och ladda ner artikeln i fulltextformat här.
 3. Diehl, M., Lindgren, J. & Leffler, E. (2015). The Impact of Classification and Framing in Entrepreneurial Education: Field Observations in Two Lower Secondary Schools. Universal Journal of Educational Research 3(8), 489-501.
 4. Norberg Lindster, E. L. (2015) Could we catch a glimpse of an entrepreneurial citizen?- A qualitative study in Sweden. Advances in Social Sciences Research Journal 2(11), 11-24.
 5. Norberg Lindster, E. L. (2015) Entrepreneurship, gender and citizenship in Swedish upper secondary school [presented at ECER conference, Budapest 2015]
 6. Diehl, M. (2015) Entrepreneurial Education and Learning in Sweden: Teachers’ Thoughts and Views from a Bernsteinien Perspective. [presented at ECER conference, Budapest 2015]
 7. Leffler, E. (2015). Entreprenöriellt förhållningssätt i undervisning och lärande. I F. O. Haara & I. K. Røe Ødegård (red.), Grunnskolelærerutdanning gjennom pedagogisk entreprenørskap. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 60-72.
 8. Leffler, E. (2015) An entrepreneurial attitude: implications for teacher leadership skills. [presented at ECER conference, Budapest 2015]
 9. Lindster Norberg, E-L. (2015). John Dewey and Entrepreneurship in School-A Swedish Case. Journal of Education and Training, ISSN 2330-9709, Vol. 3, nr 1, s. 139-157 Läs mer och ladda hem artikeln i fulltextformat här.
 10. Diehl, M. (2016) From Entrepreneurship to Entrepreneurial Education in Lower Secondary School: pedagogising by Means of the Pedagogic Device. Journal of Educational Issues, ISSN 0022-0701, E-ISSN 2377-2263, Vol. 2, nr 1, s. 36-56. Läs mer och ladda hem artikeln i fulltextformat här.
 11. Norberg Lindster E-L. (2017). Entrepreneurship in Swedish upper secondary schools: governing active future citizens. Accepterad för publicering i Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy
 12. Leffler, E. (2019). An Entrepreneurial Attitude – Implications for teachers’ leadership skills?, Leadership and Policy in Schools, DOI: 10.1080/15700763.2019.1668021. Okt 2019.
 13. Lindster-Norberg E-L, Hur ska du bli när du blir stor? En studie i svensk gymnasieskola när entreprenörskap i skolan är i fokus, doktorsavhandling Umeå universitet. Den 8 december 2016Avhandlingen finns att läsa/ladda ned här.
 14. Diehl, Monika, Måste det här vara som en väckelserörelse?: en studie om (det som kallas) entreprenöriellt lärande i grundskolan, utifrån Basil Bernsteins begreppsapparat, doktorsavhandling Umeå universitet. Den 28 april 2017. Avhandlingen finns att läsa / ladda ned här.
 15. Leffler, Eva (2019), An Entrepreneurial Attitude: Implications for Teachers’ Leadership Skills?, Leadership and Policy in Schools. Artikeln kan laddas ner här.

Spridningsseminarium 29-30 september 2015

201509-Ifous-Handout-A5-nr2-F-framsidaDen 29-30 september hölls ett seminarium som avslutade den gemensamma processen. Resultat presenterades och deltagarna tog avstamp inför sin fortsatta utveckling. Dag 2 av seminariet, den 30 sept, var öppen för alla intresserade.

En hand-out/programblad från seminariet finns att ladda ned här. Den innehåller en kortare sammanfattning av FoU-programmet.

Mer information om själva seminariet hittar du på den här sidan.

Metodbok

entreprenoriellt-larande-i-praktik-och-teoriI september 2014 gavs en metodbok ut: Entreprenöriellt lärande – i praktik och teori.

Författare: Åsa Falk Lundqvist, Per Gunnar Hallberg, Eva Leffler samt Gudrun Svedberg (Umeå universitet)

Titel: Entreprenöriellt lärande : i praktik och teori

Förlag: Liber

Bakgrund

FoU-programmet Entreprenöriellt Lärande startade 2012. Skolutvecklingsarbete på de 25 medverkande grund- och gymnasieskolorna pågår parallellt och i nära samarbete med ett forskningsprojekt som leds av Umeå universitet.

Entreprenöriellt lärande är ett pedagogiskt förhållningssätt som handlar om att utveckla elevers motivation, självständighet, kreativitet, samarbetsförmåga och mod. Det finns lite vetenskapligt baserad kunskap kring entreprenöriellt lärande i skolan, trots att detta ska genomsyra lärandet i skolan enligt den nya läroplanen (LGr11).

FoU-programmet syftar till att ge skolor stöd i utvecklingsarbetet inom entreprenöriellt lärande samt att följa dess effekt genom forskning. Forskningen avser studera samband mellan entreprenöriellt lärande och elevers resultat.

Sverigekarta ELTolv skolhuvudmän medverkar i FoU-programmet:

 • Hudiksvalls kommun
 • Kinda kommun
 • Kungsbacka kommun
 • Landskrona kommun
 • Lapplands gymnasium
 • Luleå kommun
 • Lärande i Sverige AB
 • Sunne Kommun
 • Thoréngruppen
 • Upplands-Bro kommun
 • Uppsala kommun
 • Älmhults kommun

Kommunikationskanaler

Vi har en facebooksida, öppen för alla som är intresserade av entreprenöriellt lärande i allmänhet och vad som sker i FoU-programmet i synnerhet. Välkommen att titta in!

Twitterflödet från utvecklingsseminariet i april 2014 finns samlat här.

FoU-programmet presenterades vid ett seminarium i Almedalen 2014. Mer om det hittar du här och här (Upplands-Bro kommun).

Internt inom FoU-programmet använde vi en plattform för dokumentation och kommunikation som vi kallade EntreLär. Plattformen är nu stängd.

Utvecklingsseminarier

FoU-programmet har hållit tre s.k. utvecklingsseminarier per läsår, då alla deltagare träffats tillsammans med forskare. Det första ägde rum 12-13 september 2012. Ett referat från det seminariet kan du läsa här. Seminarier har sedan dess hållits den 22-23 januari, 14-15 maj 2013, 24-25 september 2013, 22-23 januari 2014, 2-3 april 2014, 15-16 september 2014 samt den 12-13 mars 2015.

Vi har också haft workshops för rektorer och deltagare på huvudmannanivå: 28 november 2013, 3 juni och 14 november 2014 samt 22 januari 2015. Nästa ledarworkshop äger rum den 21 april.

Avslutande ”kickoff-seminarium” – då programmets resultat presenterades och deltagarna tog avstamp inför fortsatt utveckling – ägde rum den 29-30 september 2015.

Intervjuer med deltagare

På Ifous YouTube-kanal finns ett flertal klipp med kopplingar till FoU-programmet, bland annat en intervju med forskaren Åsa Falk-Lundqvist, Umeå universitet, och programdeltagarna Håkan Elderstig, Thorén Innovation School Stockholm, Tobias Nyman, Kungsbacka kommun, Marie Kniest, Landskrona stad och Kristian Svalin, Kinda kommun.

FoU-programmets styrgrupp

Fredrik Castell, ThorénGruppen, Andreas Christoffersson, Uppsala, Jonas Eriksson, Realgymnasiet/Lärande i Sverige, Monica Olofson, Sunne, Agneta Gatel, Kinda, Lisa Jönsson, Kungsbacka, Christian Olsson, Landskrona, Tuula Tähkäaho, Upplands-Bro, Bert-Olov Ström, Lapplands gymnasium, Bitte Åström, Hudiksvall, Johanna Svensson, Älmhult, Ann Isaksson-Pelli, Luleå.

FoU-programmet finansierades av de medverkande skolhuvudmännen och Umeå universitet gemensamt. Det stöddes även av Svenskt Näringsliv.