Ifous bjuder in till pressträff 8 februari

För att ytterligare ta ansvar för utvecklingen inom förskola, skola och vuxenutbildning inleder nu fem av Sveriges ledande skolhuvudmän ett långsiktigt partnersamarbete med Ifous – skolbranschens eget forskningsinstitut. De fem skolhuvudmännen är Stockholms stad, AcadeMedia, Helsingborgs stad, Kunskapsskolan och Nacka kommun.

 Läs mer om inbjudan!


Marie-Hélène Ahnborg ny vd för Ifous

Nu är det officiellt, Marie-Hélène Ahnborg tillträder som ny vd för Ifous. Hon har en bakgrund som lärare och har tidigare arbetet som bland annat diplomat på OECD och avdelningschef på Skolverket. Marie-Hélènes fokus kommer att ligga på att vidareutveckla Ifous som skolhuvudmännens eget forskningsinstitut och att driva utvecklingsarbete och stimulera praktiknära utbildningsforskning.

 

Läs mer här.

 


Ifous Almedalspicknick drog en bred publik

Under Almedalsveckan anordnade Ifous en samtalspicknick, ”Forskare på “heta filten”: Inkluderande lärmiljöer i skolan – vad är det och hur gör man?” ”. Arrangemanget drog en bred publik och diskussionerna under picknicken berörde bland annat kopplingen mellan forskning och praktik samt hur det kan se ut på olika nivåer i en skolorganisation.

Publicerat: 2014-07-11

 Läs mer!


Ifous viktig samtalspart i förarbetet inför nytt skolforskningsinstitut

Regeringen har uppdragit åt VR att ansvara för kartläggningar av svenska och internationella forskningsresultat med relevans för skolväsendet. Ifous är en av de organisationer som ska involveras i arbetet.
– Ifous har en stark förankring i praktiken och de behov som finns ute i verksamheterna. Vi är glada att regeringen värdesätter att deras perspektiv kommer fram, säger Per Reinolf, vd Ifous.

Publicerat: 2013-12-16

 Läs mer!


Magasin 360 blir Skolporten – nytt format och vässat innehåll

Nu nylanseras Skolporten (fd Magasin 360) – med ett nytt format, ny design och ett vässat innehåll kommer magasinet att vara det självklara valet för skolledare, lärare och förskolepedagoger som vill ta del av intressant och relevant forskning på ett lättillgängligt sätt. Magasinets övergripande syfte är att stärka skolans vetenskapliga grund.

Publicerat: 2013-09-19

 Läs mer här!


Almedalen: Entreprenöriellt lärande – drivkraft och motivation för framgång i skolan

2012 tog forskningsinstitutet Ifous initiativ till forsknings- och utvecklingsprogrammet Entreprenöriellt lärande. I programmet medverkar 27 grund- och gymnasieskolor samt Umeå universitet. Entreprenöriellt lärande är ett pedagogiskt förhållningssätt som handlar om att utveckla elevers motivation, självständighet, kreativitet, samarbetsförmåga och mod.

Publicerat: 2013-06-25

 Läs mer här!


Nygammal vd tillbaka på Ifous

Den 10 oktober tillträdde Per Reinolf som vd för Skolporten AB och forskningsinstitutet Ifous AB. Per är grundare till båda företagen och via företaget Eol AB majoritetsägare.

Publicerat: 2013-10-29

 Läs mer här!


SPSM stödjer Ifous forskningsprogram ”Inkludering – en likvärdig skola för alla”

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) stödjer forskningsinstitutet Ifous FoU-program “Inkludering – en likvärdig skola för alla” med 806 000 kr. Utöver finansiellt bidrag kommer SPSM även att medverka vid seminarier samt stödja deltagande kommuners utvecklingsprocess.

Publicerat: 2013-02-11

 Läs mer här!


Ifous rekryterar nya medarbetare

Forskningsinstitutet Ifous verksamhet fortsätter att växa och därför rekryterar vi nu ytterligare två medarbetare. Emma Kreü anställs som ansvarig för medlemsservice och Åsa Sundelin anställs som processledare. Emma kommer närmast från en anställning hos Framkant Media AB, och Åsa kommer från UR där hon arbetat som mediepedagog.

Publicerat: 2013-01-07

 Läs mer här!


Svenskt Näringsliv inversterar i Ifous program Entreprenöriellt lärande

Ifous startar FoU-programmet Entreprenöriellt lärande – drivkraft och motivation för framgång i skolan. – Intresset för att medverka har varit mycket stort. Vi samlar representanter från 12 kommunala och fristående skolhuvudmän. Att även Svenskt Näringsliv stöttar initiativet visar att det entreprenöriella lärandet är efterfrågat i arbetslivet, säger Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous.

Publicerat: 2012-09-11

 Läs mer här!


Ifous rekryterar Karin Hermansson

Den 15 maj började Karin Hermansson som FoU-ansvarig på Ifous, dotterbolag till Skolporten. Karin kommer närmast från en tjänst som kanslichef på Vetenskap & Allmänhet (VA): – Det handlar om att att möta lärare, skolledare och forskare och driva forskning som genom en aktiv och kontinuerlig dialog verkligen kommer till nytta ute i skolverksamheten.

 Läs mer här!


Vaggeryd – medlem nr 100!

Ifous välkomnar sin 100:e medlem Vaggeryds kommun. Ifous, som är ett fristående forskningsinstitut, verkar för att sprida resultat av aktuell forskning och utveckling, samt att tillsammans med skolhuvudmän bedriva uppdragsforskning baserad på medlemmarnas behov.

 

 Läs mer här!


Ifous forskare för skolnytta

Vid årsskiftet bildades Ifous, ett non-profitföretag som ägs av Skolporten AB och som är det första forskningsinstitutet inom skolans område. På uppdrag av, och tillsammans med skolhuvudmän ska Ifous verka i rummet mellan skolans värld och den traditionella forskarvärlden för att bedriva forskning som är verksamhetssnära och därför kan komma till direkt nytta ute i skolorna.

 

 Läs mer här!