Hur gör man sfi-undervisning meningsfull för de studerande? Hur kan den kopplas till deras tidigare kunskaper och erfarenheter och hur ser man till att flerspråkigheten blir en resurs i arbetet? Vilken forskningsbaserad kunskap finns eller skulle behöva finnas för att ge vägledning? Det är några av de frågor som har behandlats i Ifous FoU-program Språkutvecklande arbetssätt inom sfi. Resultaten presenteras i dag vid en digital spridningskonferens.

 

Få utbildningsverksamheter har fått utstå så mycket kritik som sfi. Alltsedan starten har det pågått en dragkamp mellan olika konkurrerande politiska intressen som sfi är tänkt att tillgodose. Det är därför ingen lätt uppgift att vara lärare, rektor eller anordnare av sfi. En ytterligare svårighet är att det finns få vetenskapliga studier som kan ge vägledning. Därför startade Ifous ett FoU-program där lärare och skolledare hos fem olika utbildningsanordnare har arbetat tillsammans med forskare för att utveckla sfi-undervisningen och fördjupa den forskningsbaserade kunskapen om språkutvecklande arbetssätt för vuxna.

 

Lärare, rektorer och ledare på övergripande nivå hos både kommunala och enskilda utbildningsanordnare har varit involverade i arbetet.

– Det här har varit en viktig satsning för oss som har gett effekter både på undervisning och organisation. Men det roligaste är att vi även kan se ett ökat engagemang hos eleverna, säger Roswitha Rieder, verksamhetschef för vuxenutbildningen i Stockholms stad och ordförande i FoU-programmets styrgrupp.

 

Forskningsinsatsen i programmet har letts av docent Berit Lundgren och docent Jenny Rosén, båda vid Högskolan Dalarna.

– Det här har varit ett välkommet bidrag till forskningen. I programmet har vi kunnat fokusera på forskning om sfi-undervisning utifrån ett didaktiskt perspektiv – något som tidigare har saknats, säger Berit Lundgren.

 

Sofie Grahn-Hillve, projekt- och processledare på Ifous, har lett arbetet och är stolt över att nu vara i mål:

– Det har varit fantastiskt att följa processen där deltagarna har utvecklat en allt större professionell säkerhet i att visa sitt arbete för kollegor och därmed få syn på sin egen praktik.

 

FoU-programmets slutrapport finns att läsa här.

 

För mer information, kontakta:

Sofie Grahn Hillve projektledare Ifous, tel nr: 076 – 313 46 14, e-post: sofie.grahn-hillve@ifous.se.