I dag publiceras resultaten från Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Nyanlända elevers lärande. Under tre år har lärare och skolledare i tre grundskolor i Örebro kommun arbetat tillsammans med forskare för att utveckla mottagande och undervisning av nyanlända elever. 

Under 2015 kom ett stort antal asylsökande till Sverige. Många var barn och ungdomar i skolåldern. På kort tid fick skolor runtom i landet ta emot elever med en helt annan, eller ibland ingen, skolbakgrund och med ringa kunskaper i svenska språket. De kom från kulturer som i många avseenden skiljer sig från den svenska och många hade svåra upplevelser bakom sig. Detta ställde krav på lärare och skolledare att hantera en situation som de varken var beredda på eller kompetensmässigt rustade för.  För att stödja de verksamma i skolan startade Örebro kommun i samarbete med Ifous och Mälardalens högskola ett FoU-program. Syftet var att utveckla mottagandet och undervisningspraktiken och låta praktiker och forskare tillsammans ta fram ny kunskap om hur nyanlända elevers lärande kan stimuleras på bästa sätt. 

 

Arbetet i programmet har involverat alla nivåer i organisationen – lärare, rektorer och ansvariga på förvaltningsnivå.  

– Det har varit en spännande process som har inneburit både motgångar och huvudbry – men det är naturligt och en nödvändig del av att utvecklas. Tillsammans har vi fördjupat våra kunskaper med allt vad det innebär för våra elevers möjligheter att få en god utbildning, säger Katarina Arkehag, chef för Förvaltningen förskola och skola i Örebro kommun.  

 

Sofie Grahn Hillve, som har lett och samordnat programmet, är stolt över att nu vara i mål:

– Jag är imponerad över det engagemang som de medverkande har visat trots att de samtidigt har haft en utmanande skolvardag att hantera. Ett viktigt fokus har varit att utveckla arbetssätt som är både språk- och kunskapsutvecklande. Jag är övertygad om att det kommer att vara av godo för alla elever, även efter programmets slut.

 

En forskargrupp från Mälardalens högskola har ansvarat för forskningsinsatsen. 

– FoU-programmet har varit ett välkommet bidrag till forskningen och gett oss ny värdefull kunskap. Det har också blivit tydligt hur många dilemman som skolan har att hantera, både när det gäller själva mottagandet och i undervisningen, säger Anna Ehrlin, professor och forskningsledare i programmet. 

 

Slutrapport från FoU-programmets publiceras den 18 september 2020 och presenteras vid ett digitalt seminarium den 27 oktober 2020. Du hittar den här.

För mer information kontakta Karin Hermansson, FoU-ansvarig Ifous, tel: 076 – 033 48 10

 

Du hittar pressmeddelandet i pdf-format här.