I dag avslutas Ifous forsknings- och utvecklingsprogram (FoU) Flerstämmig undervisning i förskolan där 300 förskollärare och ledare för förskoleverksamhet på olika nivåer i åtta kommuner under drygt tre år har arbetat tillsammans med forskare från Malmö universitet för att utveckla undervisningen i sina förskolor.

 

Under senare år har förskolans pedagogiska uppdrag förstärkts och förskollärares roll som ansvariga för undervisning betonas än starkare. Till detta kommer att förskolan, precis som all annan utbildning, ska vila på vetenskaplig grund och utgå från beprövad erfarenhet. Sammantaget innebär det stora utmaningar. FoU-programmet är det andra som genomförts i syfte att stödja de verksamma i förskolan i att ta sig an dessa utmaningar och genom samverkan utveckla den forskningsbaserade kunskapen om och stärka den beprövade erfarenheten kring förskolans pedagogiska uppdrag.

 

I FoU-programmet har deltagarna fått arbeta med undervisningsbegreppet utifrån både ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv. Det har bearbetats och analyserats med fokus på förskolans specifika mål. Deltagarna har prövat olika modeller för undervisning i en förskolekontext och delat erfarenheterna med både kollegor och forskare.

 

Programmet har involverat alla nivåer, från förskollärare till ansvariga på förvaltningsnivå.
– Det har varit en spännande process och helt fantastiskt att se hur våra förskollärare har stärkts i sin professionella roll. Tillsammans har vi fördjupat våra kunskaper med allt vad det innebär för utvecklingen av våra förskolor, säger Åsa Svahn, verksamhetschef i Örebro kommun och ordförande i FoU-programmets styrgrupp.

 

Henrik Hamilton, som har lett och samordnat programmet, är glad och stolt över att nu vara i mål:
–Jag är djupt imponerad över det engagemang och den nyfikenhet som de medverkande tagit sig an arbetet med.

 

Programmets forskningsdel har genomförts av en forskargrupp vid Malmö universitet.
– För oss som forskare har programmet bidragit till praktikgrundad koncept- och teoriutveckling. Vi kan också se att praktiken har utvecklats och blivit mer teoriinformerad. Vi hoppas att den utvecklade kunskapen ska ge stöd i förståelsen för vad förskolans didaktiska uppdrag kan innebära, säger Ann-Christine Vallberg Roth, professor vid Malmö universitet och programmets vetenskapliga ledare.

 

FoU-programmet har finansierats av de deltagande skolhuvudmännen; Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning, kommunerna Eslöv, Jönköping, Katrineholm, Skurup, Staffanstorp, Vallentuna, Örebro och av Malmö universitet.

För mer information, kontakta:

Henrik Hamilton, projektledare: henrik.hamilton@ifous.se tel: 073 – 656 58 22

Åsa Svahn, styrgruppsordförande: asa.svahn@orebro.se tel: 019 – 21 32 54

Ann-Christine Vallberg Roth, forskningsansvarig: ann-christine.vallberg-roth@mau.se

 

Läs mer om och ta del av rapporter från FoU-programmet Flerstämmig undervisning i förskolan här.