Swedish Edtest ska spridas i Europa

Publicerat 2023-01-12

Testarenan Swedish Edtest, som utvecklar skolors förmåga att välja och värdera digitala lärresurser, väcker internationellt intresse och modellen sprids nu till andra länder genom EU-projektet EmpowerEd. Projektet ska etablera ett nätverk för utbyte och samverkan som i förlängningen stärker EU-ländernas konkurrenskraft och innovationsförmåga.

Den nationella testarenan Swedish Edtest är en pionjär när det gäller att föra samman lärare och edtechbolag för att utveckla såväl skolors och skolhuvudmäns digitala och beställarkompetens som kvaliteten i de digitala lärresurserna. Modellen kommer nu att spridas till andra länder i Europa genom ett EU-projekt där Ifous ingår som en av nio partners.

Det stora EU-samarbetsprojektet EmpowerEd har beviljats 3 M EUR inom ramen för en utlysning som ska bidra till att uppnå målen i EU-kommissionens handlingsplan för digital utbildning 2027 (Digital Education Plan). Projektet syftar till att etablera ett europeiskt nätverk för kunskapsutbyte mellan aktörer som arbetar med utveckling och innovation inom utbildning; edtechbolag, skolor, universitet, testbäddar, inkubatorer, offentliga organisationer och policymakare.

– Ifous har unik kunskap om vetenskapligt grundad utveckling av undervisning. Att vi nu går in i ett internationellt samarbete är ett viktigt steg som kommer att ge nytta för alla landets skolhuvudmän, säger Mats Gerdau, ordförande i Ifous styrelse och i SKRs utbildningsberedning.

Den del av arbetet som ska utveckla och stärka utvecklingen av liknande testbäddar runt om i Europa leds av Ifous. Det innebär bland annat att ta fram best practice och utforma vägledningar för hur testbäddar kan arbeta med evidensbaserad utveckling. Projektet pågår under tre år, med start i januari 2023.

– Att vi nu får chans att möta och lära av europeiska kollegor, och sprida de erfarenheter vi gjort är verkligen ett erkännande av det Swedish Edtest har åstadkommit hittills och vi ser verkligen fram emot det, säger Ifous vd Karin Hermansson.

För mer information, kontakta:
Karin Hermansson, vd Ifous karin.hermansson@ifous.se

 

Fakta om utlysningen och projektet

Projektet EmpowerEd finansieras inom Digital Europe Programme. EmpowerEd koordineras av European Schoolnet (en samarbetsorganisation för utbildningsministerierna i Europa). Övriga partners är European Edtech Alliance, Funding Box, Ministerier i Grekland, Litauen och Belgien, Wonderful Education, Oulu universitet och Ifous. Projektet har beviljats 2,98 miljoner Euro under 2023-2025.

Information om projektet på EU-kommissionens webb

 

Fakta om Swedish Edtest

Swedish Edtest ägs av Ifous och utvecklas i samarbete med branschorganisationen för utbildningsteknologi Swedish Edtech Industry.

Läs mer om Swedish Edtest.

 

Fakta om handlingsplanen för digital utbildning (Digital Education Plan)

Handlingsplanen för digital utbildning (2021–2027) är ett förnyat politiskt initiativ från EU för att stödja en hållbar och effektiv anpassning av utbildningssystemen i EU-länder till den digitala tidsåldern. Handlingsplanen ska bland annat skapa ett starkare samarbete på EU-nivå kring digital utbildning och lyfta fram vikten av att arbeta tillsammans inom olika sektorer för att ta utbildningen in i den digitala tidsåldern.

Information om handlingsplanen.

 

Ifous är ett fristående forskningsinstitut som drivs som en ideell förening med Sveriges kommuner och regioner (SKR), Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund som grundande medlemmar. Ifous uppdrag är att vara en nationell plattform för FoU-samverkan och att ge stöd i utvecklingen av en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Läs mer på www.ifous.se eller kontakta Emma Kreü, Medlemsansvarig.