Tisdagen 2 juli arrangerar Ifous ett seminarium i Almedalen i samverkan med Vetenskap & Allmänhet under rubriken ”Värdegrund och vetenskaplig grund – dilemma eller möjlighet”. Fokus ligger på skolans uppdrag  att förmedla och förankra kunskaper och demokratiska värden samtidigt som man har en skyldighet att se till att all utbildning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

 

Seminariet kretsar kring frågeställningar om vad skolans demokratiuppdrag innebär. Kan en värderingsstyrd verksamhet vara vetenskapligt förankrad? Vilken vetenskap kan man i så fall luta sig mot? Och hur kan arbetet fungera i praktiken?

 

Vid seminariet får vi ta del av två forskares syn på skolans demokratiuppdrag. Därefter lyssnar vi till ett samtal kring hur långsiktigt FoU-arbete i samverkan mellan skolans praktiker och forskare kan bidra till ett vetenskapligt förhållningssätt och hur man i övrigt kan arbeta forskningsbaserat med demokrati- och värdegrundsfrågorna i skolan.  

 

Medverkande:

Patrik Forshage – utbildningschef i Täby kommun

Karin Hermansson – FoU-ansvarig hos Ifous

Christer Mattsson – forskare och föreståndare vid Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet

Kamran Namdar – lektor i pedagogik vid Mälardalens högskola

Ulf Månsson – f.d. förvaltningschef Borlänge och Säters kommun 

Moderator: Marie-Hélène Ahnborg, VD för Ifous

 

Tid:          tisdagen den 2 juli kl. 12.30 – 13.15

Plats:      Joda bar, Skeppsbron 24 i Visby

 

Du hittar även programpunkten i Almedalsguiden.

 

Seminariet anordnas av det fristående forskningsinstitutet Ifous i samverkan med Vetenskap & Allmänhet