Torsdagen 3 december arrangerar Ifous ett digitalt spridningsseminarium där resultaten från det treåriga forsknings- och utvecklingsprogrammet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi presenteras. 
.
.
Våren 2018 startade Ifous forsknings- och utvecklingsprogrammet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi tillsammans med fem utbildningsanordnare och med forskare knutna till Högskolan Dalarna. Syftet var att att utveckla sfi-undervisningen och fördjupa den forskningsbaserade kunskapen om språkutvecklande arbetssätt för vuxna. På lednings- och styrningsnivå har fokus legat på att skapa organisatoriska och strukturella förutsättningar för sådan utveckling. Ambitionen har också varit att stärka lärarnas förmåga att samtala om, tolka och använda forskningsresultat i den pedagogiska praktiken.

Under tre år har skolledare och lärare på sfi studieväg 2 och 3 hos tre kommunala utbildningsanordare – Haninge kommun, Hässleholms kommun och Stockholms stad – samt hos den enskilda utbildningsanordnaren Hermods, arbetat i enlighet med Ifous modell för FoU-samverkan.

Resultaten presenteras vid en digital konferens torsdagen den 3 december. Medverkar gör bland annat Cecilia Christersson, vicerektor Malmö universitet, tidigare särskild utredare (SOU 2018:19) och Kristina Persdotter, statssekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström. Forskningsresultaten presenteras av docent Berit Lundgren och docent Jenny Rosén, båda vid Högskolan Dalarna. Under dagen kommer även lärare, rektorer och övergripande chefspersoner som deltagit i programmet att berätta om erfarenheterna från det utvecklingsarbete som har bedrivits. 

Intresserad av att ta del av resultaten?
Program för dagen hittar du här. Anmäl dig som deltagande press till Emma Kreü, medlemsansvarig på Ifous, på emma.kreu@ifous.se.