Den 4 november arrangerar Ifous den digitala konferensen Programmering i skolan – vad, hur, när och varför?.  Där presenteras och diskuteras resultaten från det treåriga forsknings- och utvecklingsprogrammet  Programmering i ämnesundervisningen, där både forskare och praktiker medverkat. Resultaten väcker frågor om huruvida de förhoppningar man hade på programmering som ett inslag i undervisningen verkligen infrias.

 

Regeringen beslutade år 2017 att programmering skulle införas som ett inslag i ämnena matematik och teknik. Införandet sågs som en del i att utveckla elevernas digitala kompetens men det antogs också kunna utveckla kunnandet i själva ämnena. Hur denna förändring skulle implementeras var en fråga som många lärare och skolledare ställde sig. Någon forskningsbaserad kunskap som skulle kunna ge vägledning var inte heller lätt att hitta. Därför startade Ifous ett treårigt FoU-program där lärare och skolledare fick arbeta tillsammans med en forskargrupp från Stockholms universitet för att bygga den vetenskapliga grunden och bepröva erfarenheterna när det gäller undervisning och lärande i programmering. Resultaten som presenteras vid konferensen visar bland annat att lärarnas säkerhet har ökat liksom elevernas motivation. Däremot är det tveksamt om det går att lära sig matematik genom programmering, i enlighet med de skrivningar som finns i dagens kursplaner.

 

Programmet har pågått under tre år och under den tiden har 135 lärare, rektorer och ledare från fem skolhuvudmän, Freinetskolan Hugin, Stockholms stad, Tyresö kommun, Simrishamns kommun och Åstorps kommun, samarbetat med forskare från Stockholms universitet. 

 

Medverkar under konferensen gör bland andra Peter Fredriksson, gd Skolverket, Jalal Nouri, docent DSV Stockholms universitet, Linda Mannila, forskare Linköpings universitet, Jan Hylén, analytiker och expert på skolans digitalisering, samt lärare och skolledare från de fem skolhuvudmän som medverkat i programmet. 

 

Intresserad av att ta del av resultaten?
Program för dagen hittar du här. Anmäl dig som deltagande press till Emma Kreü, medlemsansvarig på Ifous, på emma.kreu@ifous.se