PRESSINBJUDAN: 2017-02-02

Lämna över och ta emot – elevers matematikkunnande när de börjar gymnasieskolan
Ifous fokuserar på matematik och presenterar en ny matematikdidaktisk rapport
7 februari kl 15:00-17:00, Van der Nootska palatset, Stockholm

 

Varje elev som lämnar grundskolan ska kunna använda matematik för vidare studier i gymnasieskolan. Men vilka kunskaper består efter att grundskolläraren skickat iväg sina elever på sommarlov? Vilka kunskaper har eleverna kvar när de står på tröskeln till matematiklärarens klassrum på gymnasiet?

Tillsammans med fem av sina partner Stockholms stad, AcadeMedia, Nacka kommun, Helsingborgs stad och Kunskapsskolan har Ifous genomfört en matematikdidaktisk analys av uppgifter som elever visat sig ha relativt svårt för efter att de lämnat grundskolan bakom sig och står på tröskeln till gymnasiet. Uppgifterna har hämtats från ett diagnostiskt matematikprov som under de senaste sex åren gjorts av ca 30.000 elever under deras första dagar på gymnasiet.

Anette Jahnke, projektledare för Ifous fokuserar och fil. dr. i professionspraxis, hoppas att rapporten blir till nytta för både lärare och skolledare.

– Jag hoppas att rapporten dels ska komma till användning i didaktiska diskussioner lärare emellan, men också som underlag för skolledare när det gäller framtida utvecklingsarbete – särskilt när det kommer till samverkan mellan grundskola och gymnasium, säger Anette.

Analysen visar på vikten av att arbeta med att kombinera begrepp från olika matematikområden, använda och kommunicera resonemang samt att lösa problem som inte löses lätt med en känd metod. Dessutom understryks att begrepp, metoder och förmågor i uppgifterna kan kopplas både till grundskolans kursplan och gymnasieskolans ämnesplan:

– Det finns en kontinuitet att uppmärksamma i elevens matematikutbildning, och den har vi alla ett gemensamt ansvar för, säger Anette Jahnke.

Rapporten diskuteras vid ett seminarium på tisdag den 7 februari.

-Vi är oerhört glada att nu kunna presentera den första rapporten i vår satsning Ifous fokuserar. Rapportserien är tänkt att ge beslutsfattare och verksamma på olika nivåer i skolsektorn fördjupade analyser inom olika områden, säger Marie-Hélène Ahnborg, vd på Ifous.

Under dagen medverkar förutom Anette Jahnke även Verner Gerholm, fil. lic. i matematikdidaktik och gymnasielärare, Christer Blomkvist, Enhetschef Uppföljningsenheten, Stockholms stad, Per Berggren, lärare och ordförande för Sveriges Matematiklärarförening (SMaL), Ingela Fondin, rektor, samt Attlia Szabo, doktorand vid Stockholms universitet.

 

Praktiska detaljer:
Datum:
tisdag 7 februari, kl: 15–17 med fika före och mingel efteråt.
Plats: Van der Nootska palatset, S:t Paulsgatan 21, 118 46 Stockholm
Anmälan: anette.jahnke@ifous.se

 

Program:
14.30 – 15.00 Fika
15.00 – 15.15 Matematikutbildningen i Sverige – en lägesrapport
Anette Jahnke, Ifous
15.15 – 16.00 Elevers matematikkunnande vid start av gymnasiet
Verner Gerholm, Nacka gymnasium, och Anette Jahnke, Ifous
16.00 – 16.45 Panelsamtal mellan lärare, rektorer och ledare på förvaltningsnivå
16.45 – 17.00 Hur går vi vidare i att utveckla matematikutbildningen i Sverige?
Efter seminariet inbjuds till en stunds mingel.