Ifous med partner bjuder in till ett seminarium i Almedalen onsdagen den 5 juli

 

Hur skapas förutsättningar för en utbildning på vetenskaplig grund och för professionsutveckling för lärare och skolledare? Hur kan skolans olika aktörer, utifrån uppdrag och roller, samarbeta för att bidra till utvecklingen? Hur kan erfarenheter från pågående samarbeten tas tillvara?

 

I Skolkommissionens slutbetänkande betonas vikten av mer praktiknära skolforskning och ökad professionalisering av både lärar- och skolledaryrket. Regeringen har också tillsatt en utredning om ett professionsprogram och initierat en försöksverksamhet för ökad samverkan mellan lärosäten och skolhuvudmän om bland annat forskning. Samtidigt pågår praktiskt utvecklingsarbete där lärare och skolledare samarbetar med forskare i syfte att utveckla både kunskap och profession.

Vid seminariet ger några av skolväsendets nyckelaktörer sin syn på vilka förutsättningar som behövs för att intentionerna i förslag och försöksverksamhet ska bli verklighet. Det kommer också att ges några praktiska exempel på hur forskning och utveckling (FoU) redan i dag bedrivs systematiskt i skolverksamheten.

Medverkande:

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Utbildningsdepartementet
Annica Tengbom Ödén, rektor, Utbildningsförvaltningen Stockholms stad
Einar Fransson, produktionsdirektör, Nacka Kommun
Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande, Lärarförbundet
Maria Jarl, fil dr, ordf samordningsnämnden för lärarutbildning, Göteborgs universitet
Marie-Hélène Ahnborg, VD, Ifous
Matz Nilsson, förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund
Roger Thuring, utvecklingsstrateg, Kunskapsskolan
Åsa Fahlén, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund

Moderator: Johan Olsson Swanstein, utvecklingschef, Helsingborgs stad

Ifous anordnar seminariet tillsammans med sina partner Helsingborgs stad, AcadeMedia, Nacka kommun, Stockholms stad, Kunskapsskolan och Täby kommun.

Praktiska detaljer:
Dag: onsdag 5 juli, 2017
Tid: 13:15-14:00
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby


Mer information om programmet hittar du i Almedalsveckans officiella program.