Ifous – Innovation, forskning och utveckling i skolan – ägs av Skolporten och drivs non-profit. Ifous är ett oberoende forskningsinstitut inom förskola och skola med syfte att sprida aktuell forskning och utveckling samt att tillsammans med skolhuvudmän initiera och driva behovsrelaterad FoU som snabbare kommer till nytta i lärares och ledares vardag.

Forskningsansvarig för Ifous

Ifous söker en forskningsansvarig med uppdrag att leda utvecklingen av forsknings-/utvecklings-
program inom skolområdet. Målet är FoU som skapar direkt nytta i verksamheten, alltifrån förskola
till vuxenutbildning.

Vi tror att du känner igen dig i minst fyra  av nedanstående:

Jag har

 • dokumenterad erfarenhet av forskning och/eller utveckling, gärna disputerad
 • erfarenhet av forskning och/eller utveckling inom utbildningsområdet
 • talang för att bygga nätverk med både forskare och praktik
 • erfarenhet av process- och/eller projektledning i större format
 • erfarenhet av att beställa forskningsuppdrag
 • idéer om eller erfarenhet av hur man omvandlar befintliga forskningsresultat till skolans praktik
 • erfarenhet av skolutveckling eller förändringsarbete baserad på vetenskaplig grund

Om du känner igen dig i minst fyra av ovanstående punkter och vill arbeta med att verka för ny forskning och utveckling i syfte att förbättra svensk skola så är du varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss.

Vi tror att du som söker har ett prestigelöst förhållningssätt, är förtroendeingivande hos lärare och ledare i skolan och är förändrings- och utvecklingsbenägen.

Arbetsuppgifter

Som forskningsansvarig kommer du bland annat att

 • identifiera behov av eller utökad forskning och utveckling i dialog med skolhuvudmän, samt utforma FoU-program baserat på detta,
 • driva forsknings- och/eller utvecklingsprogram samt styra projekt- och processledare under pågående arbete,
 • nätverka och hitta samverkansformer för att forma effektiva forsknings- och/eller utvecklingsprogram,
 • hitta former för nyttogörande av befintlig forskning
 • skapa relationer med forskare och dess uppdragsgivare/arbetsgivare
 • beställa forskningsuppdrag och förhandla
 • bygga broar mellan akademi och praktik samt informera om Ifous arbete.

Vi sitter i ljusa och trevliga lokaler vid Slussen vilket innebär att Stockholm är normal arbetsort. I arbetet förekommer resor främst inom Sverige som du själv planerar och ansvarar för.

Maila in din ansökan/CV till plats@ifous.se senast den 31 december.

Vid frågor kontakta Jens Johansson på 073-517 84 80 eller jens.johansson@ifous.se.