Karin Hermansson

Karin Hermansson har mångårig erfarenhet av samspelet mellan forskning och praktik. Hon har jobbat som FoU-ansvarig på Ifous innan hon 2022 tog över som vd. Karin har en teknikvetenskaplig forskarbakgrund och har innan hon kom till Ifous varit avdelningschef på forskningsinstitutet Acreo och kanslichef på föreningen Vetenskap & Allmänhet.