Henrik Hamilton

Henrik Hamilton har lång erfarenhet och god kunskap om skolans inre värld utifrån sina många år som verksam lärare på mellanstadienivå. Han är en driven och uppskattad projektledare med särskild kompetens när det gäller att leda utvecklingsprocesser. Under sin tid i Ifous har Henrik projekt- och processlett flera storskaliga FoU-program.