Emma Kreü

Emma Kreü har en bakgrund inom kommunikation och marknadsföring. I grunden har hon en examen inom medie- och kommunikationsvetenskap och statskunskap samt examen i historia. Emma har tidigare arbetat som marknadsföringschef, skribent och lektör. Innan Emma blev medlemsansvarig på Ifous arbetade hon fyra år med kommunikation inom den privata sektorn i Dar es Salaam, Tanzania.