Anna Åkerfeldt

Anna Åkerfeldt har bred erfarenhet av att arbeta med frågor som rör digitala resurser och lärande framförallt inom utbildning. Hon har bland annat undervisat på lärarprogrammet vid Stockholms Universitet, arbetat som utvecklare av digitala applikationer som främst riktat sig till företag och utvecklat material till bland annat Skolverket. Hon har en bakgrund som förskollärare, multimediaproducent, manusförfattare och universitetslektor. 

 

Anna har en fil. dr. i didaktik och är även verksam vid Stockholms Universitet, Institutionen för matematik- och naturvetenskapliga ämnenas didaktik där hon forskar kring hur lärare undervisar och elevernas lär sig programmering. Hon är även redaktör för Designs for Learning som är en vetenskaplig tidskrift utgiven av Stockholm University Press.