Anette Jahnke

Anette Jahnke har bred erfarenhet av skolutveckling, från klassrums- och organisationsnivån till policynivån. Hon har tidigare varit verksam som forskare och projektledare vid Göteborgs universitet där hon lett olika nationella utbildningsinsatser för lärare och rektorer, nu senast Matematiklyftet. Hon har en bakgrund som gymnasielektor och har också periodvis arbetat med kursplaneutveckling som ämnesexpert vid Skolverket. Hon är numera också verksam som lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hon är fil. dr. i professionspraxis och fil. lic. i matematik.