Andreas Jacobsson

Andreas Jacobsson har genom sin bakgrund som grundskolelektor lång erfarenhet av att driva och utvärdera lokala utvecklingsprocesser i skolan. Han har god kännedom om grupprocesser och är van att leda kvalitetsutveckling i skolan. Han har genomfört praktiknära forskningsprojekt i samarbete med FoU avdelningen vid Stockholms Stads utbildningsförvaltning. Han har även arbetat som lärarutbildare och har en fil. lic. i Idrottsvetenskap med inriktning didaktik.