Genom FoU-programmet Leda för skolutveckling satsar Örebro kommun på att stärka sin personal från förskola till vuxenutbildning och på så sätt fördjupa det pågående utvecklingsarbetet. Katarina Arkehag, förvaltningschef för förskola och skola är mycket positiv till programmet.

 

Katarina Arkehag, förvaltningschef förskola och skola, Örebro kommun.

FoU-programmet fokuserar på rektorerna, varför väljer ni att göra den här satsningen på era rektorer?
– Även om rektorer är huvudmålgrupp så involveras även verksamhets- och förvaltningschefer så att alla nivåer blir delaktiga vilket är en framgångsfaktor för att kunna åstadkomma hållbar skolutveckling.  Rektorerna är nyckelpersoner i att leda förändringsarbete på sin egen förskola och skola men också för att  åstadkomma en samsyn och likvärdighet inom sin förvaltning och hela kommunen. Att de tillsammans i ett gemensamt lärande från förskola till vuxenutbildning ser vi också som en viktig förutsättning för att de ska lyckas i sitt uppdrag.

 

Berätta om något som överraskat dig under programmets gång?
– Jag kanske inte har blivit så överraskad utan snarare fascinerad och imponerad över vilken kraft och energi det ger att i ett gemensamt lärande tillsammans med forskare utforska sin verksamhet. Det är också spännande att se hur vi ständigt rör oss mellan förvirring och klarhet i olika faser och gör små förflyttningar som kanske inte alltid är direkt synliga men som blir tydliga när vi tar ett helikopterperspektiv och blickar tillbaka på det vi gjort.

 

Har pandemin påverkat arbetet i programmet på något sätt?
– Ja absolut, vi har både fått ställa om från fysiska till digitala möten men också innehållet i vårens utvecklingsseminarium. Vi har dels kunnat använda programmet som stöd för att titta på hur vårt distribuerade ledarskap fungerar i kris och utvecklat vår digitala kompetens genom att både ha möten och seminarium digitalt.

 

Avslutningsvis, programmet är snart slut. Vad händer härnäst?
– Vi har ju ett år kvar så planen för det fortsätta arbetet är inte klart men jag ser det som en självklarhet att vi kommer att fortsätta samarbeta mellan olika skolformer och fortsätta utveckla det som vi har fått syn på. Att leda skolutveckling tar ju en ständig process som aldrig tar slut och vi behöver hela tiden samarbeta för att säkerställa att alla våra barn, elever och studenter får den bästa utbildningen. För mig är det också självklart att vi alltid ska grunda vår verksamhet i och vara med och utveckla  forskning och beprövad erfarenhet om skolan.