Distansundervisning blir allt vanligare inom vuxenutbildning. Men undervisningen ser olika ut – och det saknas forskning om bra lärmiljöer. Ett nytt FoU-program ska ge kunskap.

.

Det behövs mer kunskap om vuxenutbildning på distans, menar Enni Paul, universitetslektor vid Stockholms universitet.
Foto: Rickard Kilström/Stockholms universitet

Ifous startade ett forsknings- och utvecklingsprogram om vuxenutbildning på distans under år 2022. Behovet av ny kunskap är stort, enligt Enni Paul, universitetslektor vid Stockholms universitet och forskningsledare i programmet.

– Många elever vill läsa på distans inom vuxenutbildningen men det finns väldigt lite forskning med fokus på området. Det finns också stora skillnader mellan olika utbildningsanordnare när det gäller vad de menar med distansundervisning, exempelvis om det ingår träffar eller om allt är på distans, säger Enni Paul.
Redan under år 2019 bedrevs ungefär 30 procent av undervisningen inom gymnasieskolans vuxenutbildning på distans, visar Skolverkets statistik. Under pandemin utvecklades snabbt nya erfarenheter.
.
Forskarna i programmet hoppas nu få svar på en rad frågor, till exempel om vilka dilemman som distanslärare möter i sitt arbete. På en övergripande nivå handlar det både om lärarprofessionen, hur distanslärarrollen kan utvecklas och definieras, och om hur lärmiljöerna i distansutbildning ser ut.
.
Sex svenska kommuner samt Ålands landskapsregering är med i arbetet med att utveckla sin distansundervisning med hjälp av FoU-programmet. På lokal nivå drivs arbetet av processledare, som har möten under projektets gång. Det första steget i programmet handlar om att utveckla kursstarterna inom distansundervisning. Både struktur och relationsbyggande är viktiga delar.
– I praktiken kan det handla om vilken information man ska ge vid kursstart, och hur mycket. Frågan om relationer handlar både om hur lärare kan bygga relationer med eleverna vid distansundervisning och hur man kan bidra till att eleverna bygger relationer med varandra.
.
Det finns tidigare forskning som handlar om distansundervisning i högre utbildning, men i Sverige saknas till stor del forskning om distansundervisning inom komvux.
– Vad innebär skillnaderna jämfört med traditionell klassrumsundervisning, hur blir elevernas lärmiljö? Vi möter en stor nyfikenhet från lärare som saknar litteratur eller kurser om det här.
Forsknings- och utvecklingsprogrammet om vuxenutbildning på distans löper fram till juni 2025.
.
Text: Susanne Rydell
Foto: Rickard Kilström/Stockholms universitet
.
.

Medverkande i FoU-programmet Vuxenutbildning på distans:

 

• Gävle kommun
• Haninge kommun
• Hultsfreds kommun
• Mölndals stad
• Storumans kommun
• Tyresö kommun
• Ålands landskapsregering