Varför kommer inte Lisa till skolan? Vill hon inte, får hon inte, kan hon inte eller vågar hon inte? Det finns många frågor att ställa när en elev är frånvarande och där de många olika svaren kräver sina specifika åtgärder för att göra det möjligt för eleven att komma tillbaka till undervisningen. Men hur ställer man dessa frågor på rätt sätt? Vad kan forskningen lära oss om hur man kan kartlägga och analysera orsakerna till skolfrånvaro?

För att ge vägledning i hur man kan genomföra kartläggning där orsaker identifieras och analyseras har Ifous låtit genomföra en forskningsöversikt i samarbete med Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län som är en gemensam satsning mellan Region Stockholm och kommunerna i länet. Rapporten innehåller en sammanställning av relevant forskning inom området och syftar till att ge konkret, saklig och användbar information om kunskapsläget.

 

– Barns och ungas psykiska hälsa är en viktig samverkansfråga för Region Stockholm och kommunerna i länet där skolnärvaro en viktig del i det arbetet, säger Åsa Danielsson, verksamhetschef på Storsthlm och ordförande i styrgruppen för Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län.
-Vi hoppas att materialet vi har tagit fram ska bidra till att skapa förutsättningar för att öka skolnärvaron fortsätter Maria Hägerstrand, enhetschef på hälso- och sjukvårdsförvaltningen och ordförande i styrgruppen för Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län.

 

Rapporten innehåller också en vägledande del som ger kunskapsinformerade och tillförlitliga verktyg för att genomföra kartläggningar.

 

– Även om åtgärder måste vara specifika är det min förhoppning att den generella kunskap och vägledning som presenteras i denna rapport ska vara användbar för många i arbetet för att motverka närvaroproblem i skolan, säger Malin Gren Landell, psykolog, medicine doktor och den som har genomfört forskningsöversikten och utarbetat vägledningen.

 

Resultaten presenteras i dag vid ett digitalt seminarium kl 13.00 – 16.00:  Så arbetar ni med strukturerade kartläggningar för att hitta orsaker till skolfrånvaro. Seminariet är det sista i en serie av fyra som hållits under våren inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län och som fokuserar på olika aspekter av skolans hälso- och närvarofrämjande arbete.

 

– Jag är väldigt glad över att vi tillsammans med Region Stockholm fördjupar oss i de här angelägna frågorna och jag tror att forskningsöversikten tillsammans med den praktiska vägledningen kommer att vara värdefulla redskap i det fortsatta utvecklingsarbetet, säger Andreas Jacobsson som är den som leder och samordnar projektet hos Ifous.

 

För mer information, kontakta:

Andreas Jacobsson, projektledare Ifous, andreas.jacobsson@ifous.se

Ta del av rapporten Ifous fokuserar: Att utreda närvaroproblem i skolan här