Dokumentation och analys stod i fokus under två dagar då Ifous genomförde ett utvecklingsseminarium i FoU-programmet Små barns lärande på Konsert & Kongress i Linköping.
– Seminariet har gett nya perspektiv och inspiration till vårt fortsatta utvecklingsarbete. Det har också gett nya frågor och tankar, menade en av deltagarna.

Efter ett välkomnande av Linköpings barn- och utbildningsnämndsordförande Jakob Björneke och FoU-programmets styrgruppsordförande Lars Rejdnell inleddes seminariet med en återblick över vad som hänt sedan höstens träff.

De deltagande förskolorna från tolv svenska kommuner har arbetat vidare med att förfina sin dokumentation, och att göra en analys utifrån resultaten. De fick i grupper visa dokumentationsmodeller och berätta om hur de med hjälp av dessa kunde se det enskilda barnets förändrade kunnande.

 

Jan Håkansson 160422
Jan Håkansson, Linnéuniversitetet

 

De fem licentiander som ingår i programmet fick presentera de forskningsstudier som de genomför i de medverkande förskolorna. Under seminariedagarna stod även Linnéuniversitets Jan Håkansson på scenen och berättade om tendenser från den studie av förskolechefens roll i kvalitetsarbetet som han genomför inom FoU-programmets ramar.

Arbetet har pågått under tre år, och till hösten samlas kommunerna igen – denna gång för regionala träffar. 23-24 mars 2017 är det sedan dags för spridningsseminarium öppet för alla intresserade. Håll utkik här efter mer information om det framöver!

 

I FoU programmet ingår 24 förskolor från:
Enskede/Årsta/Vantörs sdf
Eskilstuna
Eslöv
Huddinge
Hässelby/Vällingby sdf
Jönköping
Linköping
Norrköping
Skurup
Skövde
Svalöv
Svedala

 

Linnéuniversitetet står för forskningsinsatsen och Ifous projekt-/processledare är Henrik Hamilton, henrik.hamilton@ifous.se / 073-65 65 822