Tomas Selin är vald till ny ordförande i Ifous styrelse, och för att lära känna honom bättre ställde vi några frågor till honom.

 

Vem är du, Tomas Selin?

Tomas Selin (C). Foto: Anna Z Ek

– Jag är kommunalråd med ansvar för gymnasie- och arbetsmarknadsfrågor i Huddinge kommun, där jag tidigare även har varit ordförande i förskolenämnden. I grunden är jag lärare och genom mina erfarenheter från både arbetslivet och politiken känner jag att bottnar i både verksamhets- och huvudmannafrågor. Jag har mött föräldrar, elever och lärare, vilket har gett mig en god förståelse för behoven inom skolan och dess organisation.

Alla uppdrag tar mycket tid, men när jag inte är politiker tycker jag om att läsa och lyssna på musik.

Vad ser du fram emot i din roll som styrelseordförande för Ifous?

– Eftersom jag är ny i rollen som ordförande så är jag nu i lärandeprocess för att kunna förstå föreningens verksamhet och behov på djupet. Det blir mycket kommunikation med Karin Hermansson (Ifous vd) för att få en bild av hur Ifous förhåller sig till exempelvis andra forskningsaktörer. Jag ser fram emot att vara med och arbeta för ett starkare forsknings- och utvecklingsfokus inom skola och förskola. Det är en otroligt viktig fråga! I mina engagemang under tio år har jag sett att forskning och utveckling som knyter an till verksamhetens egna behov och sker på verksamhetens egna villkor bidrar till en positiv utveckling. Ifous har en viktig röst, vi kan representera huvudmännen och driva frågan om samverkan och närhet till verksamheten på en bredare front.

 Jag ser fram emot att kunna vara med och lyfta fram de här frågorna inom politiken – där den här typen av kunskaper behövs. Förhoppningen är att bidra till en konstruktiv skoldebatt och driva utveckling som utgår från professionernas behov och inte den tillfälliga dagspolitiska trenden.

 

Varför är det viktigt att stärka den vetenskapliga grunden i skolan?

– Alla har sin erfarenhet, alla har ju gått i skolan – för en del var det länge sedan men man kanske har barn i skolåldern. Alla har åsikter om skolan, men när man inte själv arbetar i skolan ser man bara en begränsad del av vilka utmaningarna faktiskt är. Det är väldigt viktigt att vi inte bara tycker saker utan grund, utan utgår från professionernas behov och från forskning när beslut fattas.

Dessutom befinner vi oss i föränderligt samhälle, inte minst med exempelvis ChatGPT och AI som påverkar skolan – där lärarna behöver kunskaper och resurser för att möta utvecklingen.

 

Vad ser du som det viktigaste för Ifous att fokusera på under de närmaste åren?

– I september ska vi i styrelsen ha en längre sittning med fokus på hur Ifous ska göra vägval som gör att verksamheten även fortsättningsvis är relevant och drivande. Med den erfarenhet av verksamhetsnära skolforskning och det nätverk som Ifous har gäller det att vara med och bidra till helheten inom skolforskningsområdet och hitta vår roll. Ifous är ett bra komplement till annan skolforskning, men det är viktigt att vi strävar i samma riktning och tar till vara våra erfarenheter för att kunna vara en relevant och viktig aktör – för alla huvudmän som är medlemmar, men även för resten av Sverige.

 

Text: Emma Kreü
Foto: Anna Z Ek