2019 startade Ifous FoU-programmet Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning (DigiLi). Inom ramen för FoU-programmet  har lärare och skolledare på olika nivåer hos åtta olika skolhuvudmän tillsammans med Ifous och forskare från Åbo Akademi, Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan arbetat med att utveckla fjärr- och distansundervisningen i sina respektive verksamheter. Syftet har varit att stärka lärares och ledningspersoners förmåga att planera, organisera och genomföra undervisning med hjälp av digital teknik utifrån kunskap om när och hur detta bäst låter sig göras.

Arbetet har letts av Anna Åkerfeldt som är projekt- och processledare hos Ifous. Anna har också varit involverad i programmets forskning tillsammans med Charlotta Hilli, docent vid Åbo Akademi.

De skolhuvudmän som medverkat i programmet är Linköpings kommun, Pajala kommun, Region GotlandRegion ÖstergötlandStorumans kommunTorsås kommunVärmdö kommun och Ålands landskapsregering.

Rapporten Likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning släpps i samband med delningsseminariet Undervisning på fjärr- och distans – hur organisera och genomföra det? 29-30 mars 2022.