Likvärdig bedömning med formativ undervisning?
Måndagen 30 oktober 9.00  – 16.30 på Skolforum
Vilka utmaningar finns för att säkerställa en likvärdig bedömning? Kan formativ undervisning vara ett steg i rätt riktning? Hur är forskningsläget om bedömning? Vad är viktigt att prioritera och hur kan man kan konkret arbeta? Forskare och verksamma lärare beskriver forskningsläget och ger praktiska exempel på hur undervisningen kan utvecklas.

Ifous anordnar en heldag med olika perspektiv på formativ bedömning tillsammans med medlemmarna Haninge kommun och Sigtuna kommun samt Skolforum.

 

Gå direkt till anmälan

Pdf med program till seminariet

 

Program och medverkande:
 9:30            Registrering och förmiddagsfika
10:00-10:10 Välkomnande av Marie-Hélène Ahnborg, vd, Ifous
10:10 -11:00 Svensk forskning om formativ bedömning som didaktiskt redskap.
………………..Viveca Lindberg, docent, Göteborgs universitet
11.10-12:00 Den praktiska kunskapens betydelse för bedömning,
                    Anette Jahnke, lektor, Göteborgs universitet och process- och projektledare, Ifous
12:00-13:00 Lunchpaus på egen hand
12:30-13:00 Registrering för deltagare som enbart deltar under eftermiddagen
13:00-13:50: Bedömningsexempel och sambedömning med hög reliabilitet,
                     Eva Hartell, lektor Haninge kommun samt KTH Kungliga Tekniska högskolan och
                     Niall Seery, forskare KTH Kungliga Tekniska högskolan och Athlone Institute of Technology, Irland
                     Programpunkten är delvis på engelska
13:50-14:20 Eftermiddagsfika med möjlighet att prova comparative judgement på elevexempel
14:20- 15:00 Var är jag, vart ska jag och hur tar jag mig dit? Hur jag förbereder eleverna i undervisningen
………………..för att nå kvalitet, 
 Linda Lindkvist Nyberg, förstelärare och lärarcoach, Sigtuna kommun
15:10- 16:00 Aktionsforskning om klassrumsbedömning i matematik: Små förändringar kan leda till stora resultat,
                     Lisa Björklund Boistrup, lektor, Stockholms universitet

Moderator för dagen: Katarina Arkehag, process- och projektledare på Ifous.

Plats: Skolforum, Älvsjömässan, Stockholm

Biljetter
Delta hela dagen, eller välj förmiddagen eller eftermiddagen.

Heldag Ifousmedlem 1095:-

Heldag ickemedlem 1495:-

Halvdag Ifousmedlem 895:-

Halvdag ickemedlem 1095:-

Endast förköpsbiljetter. Entré till Skolforum ingår.

 

Om programmet:

Svensk forskning om formativ bedömning som didaktiskt redskap.
Föreläsningen tar sin utgångspunkt i de historiska rötterna till formativ bedömning. I ljuset av dessa granskas svensk forskning om formativ bedömning som didaktiskt redskap för lärare och belyser olika utmaningar för lärare och elever.

Viveca Lindberg är docent i didaktik och lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsområde fokuserar bland annat på lärares pedagogiska bedömningsarbete och har hon har sammanställt flera forskningsöversikter rörande svensk forskning om bedömning. Vidare har hon studerat lärares bedömningspraktiker i olika sammanhang.

 

Den praktiska kunskapens betydelse för bedömning
Vad krävs för att bli en skicklig lärare? En lärare som i det unika mötet med eleven kan urskilja det väsentliga och med omdöme agera så att eleven lär sig? I föreläsningen riktas fokus på betydelsen av lärares praktiska – och ofta tysta – kunskap, dess kännetecken och behov av utveckling.

Anette Jahnke är projekt/processledare vid Ifous och lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Vid Ifous leder hon FoU-program och som lektor undervisar hon på masterprogrammet i aktionsforskning. Hennes forskningsintresse handlar om den praktiska och ofta oformulerade kunskapens betydelse för professions- och skolutveckling.  

 

Bedömningsexempel och sambedömning med hög reliabilitet
Presentationen ger exempel på sambedömning av öppna uppgifter med hög tillförlitlighet på ett sätt som också spar tid för lärare.  Med bakgrund i forskning och erfarenhet introducerar presentatörerna comparative judgement (parvisa jämförelser)- en metod som både lärare och elever kan använda för bedömning. Presentatörerna visar också hur givna bedömningsexempel kan skapa en, för lärare och elever, gemensam uppfattning om kvalitet.

Eva Hartell är filosofie doktor samt legitimerad lärare och lektor i matematik, teknik och de naturvetenskapliga ämnena. Hon har lång erfarenhet av undervisning och skolutveckling främst med fokus på grundskolan. För närvarande arbetar hon som lektor i Haninge kommun och forskare vid KTH Kungliga Tekniska högskolan. Forskningsintresse- att utveckla undervisning.

Niall Seery, B.Tech(Ed), PhD, is currently the Vice President and Registrar at Athlone Institute of Technology, Ireland. He has a background in Technology Teacher Education, where he spent 15 years as an academic and director of studies at undergraduate and masters level.  Niall also founded and directs the Technology Education Research Group, where he has supervised a number of PhD students to completion. He is actively involved in international research projects and is currently a visiting academic at KTH Royal Institute of Technology in Stockholm.

 

Var är jag, vart ska jag och hur tar jag mig dit?
Hur jag förbereder eleverna i undervisningen för att nå kvalitet. På det här seminariet visas konkret hur eleverna på ett enkelt sätt är delaktiga i processen att definiera kvalitetssteg utifrån kunskapskraven. Eleverna tränas med detta att äga sitt lärande –  Var befinner jag mig? Vart ska jag? Hur tar jag mig dit? Du kommer att få testa på att bygga dessa kvalitetssteg ur ett elevperspektiv.

Linda Lindkvist Nyberg är förstelärare och lärarcoach. Hennes stora utmaning är att praktisera en hållbar undervisning där hon genom ett entreprenöriellt förhållningssätt guidar eleverna till effektivt lärande som ger tid till fördjupning och reflektion. Här är coachande frågor och en formativ undervisning de viktigaste ingredienser.

 

Aktionsforskning om klassrumsbedömning i matematik: Små förändringar kan leda till stora resultat
Under två års tid forskade Lisa i Norrköping och Linköping tillsammans med totalt 24 matematiklärare om bedömning i vid mening. Under seminariet kommer Lisa att berätta om resultaten från dessa forskningsprojekt. Lisa kommer då att beröra vikten av att forskning och utvecklingsarbete fokuserar på generella kvalitetsaspekter. Med ett sådant fokus kommer samtalet om undervisning och bedömning att handla om didaktiska innehållsfrågor snarare än procedurer som exempelvis läroböckers vara eller inte vara.

Lisa Björklund Boistrup arbetar som universitetslektor vi Stockholms universitet. Hennes forskningsintressen handlar om klassrumsprocesser inklusive bedömning i matematik, också kopplat till beslut fattade på skol-, kommun- och nationell nivå.

 

 

Frågor
Kontakta Emma Kreü, medlemsansvarig på Ifous, 073-5130736