I dagarna startar det fristående forskningsinstitutet Ifous ett forsknings- och utvecklingsprogram med fokus på förskolans pedagogiska uppdrag. Programmet Flerstämmig undervisning i förskolandrivs i samarbete med åtta kommunala skolhuvudmän och med Malmö universitet. Under tre och ett halvt år kommer förskollärare, förskolechefer och ansvariga på förvaltningsnivå att arbeta tillsammans med forskare för att utveckla förutsättningarna för de yngre barnens kunskapsutveckling.

 

Som det första steget i utbildningssystemet är förskolan en av samhällets viktigaste institutioner. Svensk förskola har ett mycket gott rykte internationellt men samtidigt vet vi att det finns skillnader i hur förskolor tar sig an uppgiften att stimulera barns lärande. Det finns också osäkerhet kring hur undervisning kan bedrivas så att den anpassas till de yngre barnens förutsättningar och behov. I det här FoU-programmet får förskollärare möjlighet att utveckla sin undervisning genom kollegialt utvecklingsarbete i samverkan med forskning.

 

Att utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är självklart men inte alltid helt lätt att realisera. Det kan vara svårt att orientera sig i det utbildningsvetenskapliga landskapet och tillgången till forskningsresultat som är relevanta för förskolans praktik är begränsad.FoU-programmet syftar därför både till att synliggöra befintlig forskning och ta fram ny kunskap genom praktiknära forskningsinsatser som involverar de medverkande och utgår från deras frågor, utmaningar och behov.
– Det här är en viktig satsning som ska ge vår personal nödvändiga redskap för att utveckla undervisningen i förskolan för barnens skull, säger Ann-Marie Mattsson, chef för förskoleverksamheten i Eslövs kommun och ordförande i FoU-programmets styrgrupp.

 

FoU-programmet är det tredje som Ifous leder med fokus på förskolan.
– Det finns ett oerhört sug hos förskolans personal att få vara med och öka den forskningsbaserade kunskapen och det är så roligt att se ett sådant engagemang hos alla medverkande, säger Henrik Hamilton som är den som leder programmet.

 

Även forskarna är entusiastiska.
– Detta är ett välkommet bidrag till forskningen på det här området. Och vi som forskare kommer att få mycket värdefull empiri att i samverkan arbeta vidare med, säger Ann-Christin Vallberg Roth, professor i pedagogik vid Malmö universitet, som tillsammans med sina kollegor kommer att ansvara för programmets forskningsinsats.

 

De medverkande skolhuvudmännen är Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsförvaltning, Eslövs kommun, Jönköpings kommun, Katrineholms kommun, Skurups kommun, Staffanstorps kommun, Vallentuna kommun och Örebro kommun. FoU-programmet finansieras helt av de deltagande skolhuvudmännen och av Malmö universitet.

 

Pressmeddelandet i PDF-format hittar du här.