Nya Edtest: Introduktion i den digitala plattformen

Nu har vi lanserat ett mer mer relevant Swedish Edtest, med en mer digital testslinga som ger bättre förutsättningar för enskilt och gemensamt reflekterande utifrån aggregerade resultat och som också ger er på huvudmannanivå underlag och möjlighet att säkerställa att…


Nya Edtest är här: Introduktion i den digitala plattformen

Nu har vi lanserat ett mer mer relevant Swedish Edtest, med en mer digital testslinga som ger bättre förutsättningar för enskilt och gemensamt reflekterande utifrån aggregerade resultat och som också ger er på huvudmannanivå underlag och möjlighet att säkerställa att…


Edtest Talks: Läsförståelse

6 februari kl. 15-16.30 (digitalt) . EdtestTalks med Lisa Molin, Göteborgs universitet/Centrum för skolutveckling och sedan ett samtal med Jenny Edvardsson, Högskolan Kristianstad, Marcus Ander, Gleerups och Anna Åkerfeldt, Ifous/Stockholms universitet lett av moderator Johanna Karlén. Ett samtal om läsförståelse…


Inbjudan: Elevernas behov som katalysator för undervisningsutveckling

Avslutande seminarium för FoU-programmet Fokus undervisning, där deltagande pedagoger, skolledare och forskare delar med sig om sina erfarenheter från programmet under rubriken Elevernas behov som katalysator för undervisningsutveckling. Förmiddagen riktar sig främst till lärare och eftermiddagen riktar sig främst till rektorer…


Dialogmöte inför FoU-programmet Behovsdriven undervisningsutveckling.

 8 februari 2024 kl 15:00-16:30 hålls ett öppet dialogmöte om FoU-programmet. Målgrupp för mötet är skolchefer, utvecklingsledare, områdeschefer, rektorer och lärare inom för-, grund- och gymnasieskolan. Anmälan sker här. Program för dagen: 15.00-15.10   Presentation och Incheckning  15.10-15.30   Inplacering…


Ifous Mötesplats: Matematiklärare om Pisa

PISA (Programme for International Student Assessment) mäter 15-åringars förmåga att formulera, använda och tolka matematik i olika sammanhang. Resultaten från den senaste PISA-undersökningen, som släpptes den 5 december, visar att denna förmåga har försämrats sedan 2018. Sveriges resultat är nu…


Dialogmöte: Fokus likvärdighet

Öppet dialogmöte för skolhuvudmän som är intresserade av att delta i FoU-programmet Fokus likvärdighet. Program: 15.00 Välkomna – vem är ni? vem är vi? 15.10 Tre inspel kring likvärdighet med Ninni Wahlström, professor vid Linneuniversitet, Anu Enehöjd, skolchef i Arboga…


Planeringsmöte: AI inom utbildning och för elevers lärande

Öppet planeringsmöte för skolhuvudmän intresserade av att delta i FoU-programmet AI inom utbildning och för elevers lärande. Läs mer om FoU-programmet och anmälan.


Edtest Talks AI i undervisningen och AI-litteracitet

Välkomna på ett medlemsexklusivt Edtest Talks där vi fortsätter samtalet om AI i undervisningen utifrån tidigare Edtest Talks och bland annat tittar lite närmare på vilka frågor som är relevanta att ställa sig när man värderar och väljer digitala lärresurser utifrån ett…


Informationsmöte om FoU-programmet AI och utbildning

Nyfiken att vara med i Ifous nya program om AI och utbildning? Anmäl dig till det digitala informationsmöte (via Zoom) torsdagen den 16 november kl. 08:00-09:00.