Workshop: Programmering i ämnesundervisningen

Start:  2016-11-28  13:00
Slut: 16:00

Plats: Stockholm  

Den 28 november 2016, kl 13-16 i Stockholm, inbjuder Ifous representanter för skolhuvudmän som är intresserade av medverkan till en workshop för att definiera gemensamma behov när det gäller inriktning på arbetet. Anmälan sker till Anette Jahnke, Process/projektledare, anette.jahnke@ifous.se. Programstart planeras till januari 2017.

Workshopen äger rum på Saturnus konferens, Hornsgatan 15 i Stockholm. Lokalen heter Cornelis.

Här kan du se programmet för dagen.

Här kan du läsa mer om FoU-programmet.

 Läs mer om programmet här!