Var med och ”klipp bandet” till DigiLis resurssida för fjärr- och distansundervisning!

Start:  2023-02-02  15:00
Slut: 17:00

Plats: Online  

2019–2022 deltog åtta huvudmän och forskare i FoU-programmet, Digitala lärmiljöer. Likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning (DigiLi). Syftet var att vidareutveckla fjärr- och distansundervisningens didaktik och utveckla lärarrollen i digitala miljöer för att stödja elevernas kunskapsutveckling och genom det stärka skolhuvudmäns förmåga att erbjuda fjärr- och distansundervisning av god kvalitet och i förlängningen bidra till en mer likvärdig utbildning.

Under åren har deltagarna på olika sätt arbetat med att utveckla fjärr- och distansundervisningen och även dokumenterat, presenterat och delat erfarenheter med varandra. Utvecklingsarbetet har genererat över 50 resurser såsom artiklar, texter och videoföreläsning. Delar av det rika materialet som producerats under programmet vill vi nu dela med oss av. Detta görs genom webbsida som kommer vara öppen för alla som är intresserade av att utveckla sin fjärr- och distansundervisningen. Under seminariet kommer du att få ta del av föreläsningar från såväl forskare som praktiker. Var med och ”klipp bandet” med oss!

Program
15:00 Välkomna! Mats Lundström, Värmdö kommun
15:10 Om FoU-programmet: DigiLi, Anna Åkerfeldt, Ifous
15:30 Deltagare från programmet berättar om sina erfarenheter och var de står nu.
16:00 Bensträckare
16:15 Fjärr- och distansundervisningens organisation och spaning framåt, Charlotta Hilli, Åbo Akademi
16:45 Presentation och lansering av resurssidan, Anna Åkerfeldt, Ifous
17:00 Mötesplatsen avslutas

Dag: 2 februari
Tid: 15:00-17:00
Plats Digitalt, anmälan sker via länk
Pris: Kostnadsfritt


Kommande händelser

Inbjudan: Elevernas behov som katalysator för undervisningsutveckling

2024-05-29 , Online  

Ifous mötesplats: Specialdidaktik och neurodiversitet: hur kan undervisningen bli tillgänglig för fler?

2024-08-15 , Online