Utvecklingsseminarium Inkluderande lärmiljöer

Start:  2018-11-06  09:00
Slut: 2018-11-07 17:00

Plats: Arlanda  

Medverkande i FoU-progarmmet ”Inkluderande lärmiljöer” träffas för ett tvådagars utvecklingsseminarium.